Slik skju­ler du iko­net

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

DropIt må ha star­tet for å vir­ke. Det kan va­ere litt ir­ri­te­ren­de med pro­gram­i­ko­net som all­tid lig­ger over de and­re vin­du­ene, men det kan du end­re.

2 Velg Main 3 , og fjern ha­ken ved Show tar­get ima­ge al­ways on top 4 . Der­med lig­ger ikke len­ger iko­net foran and­re vin­du­er.

1 Høyre­klikk på iko­net på Skrive­bor­det 1 , og velg Op­tions 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.