Kom i gang med den førs­te pre­sen­ta­sjo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Det er for­bløf­fen­de en­kelt å kom­me i gang med Goog­le Pre­sen­ta­sjo­ner. Her vi­ser vi hvor­dan du kom­mer i gang og hvor­dan du la­ger din førs­te pre­sen­ta­sjon.

Gå til adres­sen un­der, og klikk på 1 vin­du­et med et stort kryss 1 . Nå star­ter du en ny, tom pre­sen­ta­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.