Sett inn fle­re si­der i pre­sen­ta­sjo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Du kan lage så man­ge si­der du vil i pre­sen­ta­sjo­nen. En tom­mel­fin­ger­re­gel er å vise cir­ka en side per mi­nutt. Da blir det ver­ken kje­de­lig el­ler over­fla­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.