Sett inn bil­de el­ler graf

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Du kan gjø­re pre­sen­ta­sjo­nen mer in­ter­es­sant ved å bru­ke bil­der og gra­fer. Det er lett å set­te dem inn, og her ser du hvor­dan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.