Slik gir du liv til pre­sen­ta­sjo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Du kan ani­me­re teks­ter i Goog­le Pre­sen­ta­sjo­ner, slik at de vi­ses punkt for punkt. Det gir et pro­fe­sjo­nelt ut­trykk og bi­drar til å ska­pe liv, sam­men­heng og over­sikt i pre­sen­ta­sjo­nen.

3 2 3 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.