Så lett får du or­den på vin­du­ene

Komputer for alle (Norway) - - NYTT GRATISPROG­RAM -

TidyTabs er rø­ren­de bru­ker­venn­lig, og du er raskt i gang med det nye verk­tøy­et så snart pro­gram­met er in­stal­lert. Alt fore­går ved hjelp av mu­sen.

1

2 Så snart TidyTaps er in­stal­lert, er 2 det all­tid ak­tivt. Fø­rer du mu­sen opp til den øvers­te kan­ten på et vin­du, ser du en fane 2 . Klikk på fa­nen for å dra i vin­du­et.

6 Er pro­gram­vin­du­et i full­skjerm­vis­ning, 5 får du tak i fa­ne­ne ved å dra mu­sen opp til øvers­te kant av vin­du­et 6 . Vil du skil­le fa­ne­ne, hol­der du mu­sen på en av dem og drar den vekk.

4 3

5

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.