Slik kom­mer du i gang med Goog­le Disk

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS - www.goog­le.com/disk

Her vi­ser vi hvor­dan du ko­b­ler til og set­ter opp Goog­le Disk og las­ter opp din førs­te fil.

Gå til adres­sen un­der, klikk 1 på Ny og Fil­opp­las­ting 1 2 for å las­te opp en el­ler fle­re fi­ler.

Velg en map­pe 6 , og klikk 4 på Flytt 7 . Vil du lage en ny map­pe, klik­ker du på iko­net ne­derst 8 . De­ret­ter gir du map­pen et navn, set­ter en hake og vel­ger Flytt hit.

3 Nå lig­ger fi­len på Goog­le Disk og er til­gjen­ge­lig uan­sett hvil­ken en­het du bru­ker til å log­ge inn. Vil du flyt­te fi­len til en map­pe, høyre­klik­ker du på den og klik­ker på Flytt til 5 .

Mar­ker fi­len du vil las­te 2 opp 3 , og klikk på Åpne 4 . Det er in­gen­ting i vei­en for å mar­ke­re fle­re fi­ler på én gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.