REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Takk for tip­set. Det­te er et smart triks som ikke bare vir­ker i Chro­me, men også i and­re pro­gram­mer der man kan ha fle­re åpne vin­du­er. Det gjel­der blant an­net Word, Ex­cel og fle­re bilde­be­hand­lings­pro­gram­mer, som Ir­fanView.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.