Office vil ikke set­te inn bil­der

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Etter en av de sis­te opp­da­te­rin­ge­ne av Win­dows 10 får jeg ikke len­ger lov til å set­te inn bil­der i for­ma­tet .jpg i Word-do­ku­men­ter. Pro­gram­met av­slut­tes hvis jeg prø­ver. Hva kan jeg gjø­re med det?

SVAR Det kan vir­ke som om Office-pak­ken må re­pa­re­res, men det er en enkel sak.

Klikk på for­stør­rel­ses­glas­set 1 . 1 Skriv legg til 2 , og klikk på Legg til el­ler fjern pro­gram­mer 3 .

Bla ned til Micro­soft Office-pak­ken 2 4 , og klikk på den. De­ret­ter klik­ker du på End­re 5 .

Når re­pa­ra­sjo­nen er full­ført, ser du 4 den­ne mel­din­gen 8 . Klikk på Lukk . Nå bør du kun­ne set­te inn bil­der igjen.

Nå åp­nes et nytt vin­du. Sett mar­ke­ring ved Hur­ti­gre­pa­ra­sjon 6 , og klikk på Re­pa­rer 7 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.