Åpne all­tid kob­lin­ger i Goog­le Chro­me

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg klik­ker på en kob­ling til en hjemme­side i en epost, får jeg all­tid spørs­må­let ”Hvor­dan vil du åpne den­ne?”. Kan jeg ikke bare få den til å åpne hjemme­si­de­ne auto­ma­tisk i Goog­le Chro­me hver gang?

SVAR Jo, du kan godt få Goog­le Chro­me til å åpne nett­si­der auto­ma­tisk når du klik­ker på en kob­ling i en epost. Det er selv­føl­ge­lig lett når man vet hvor­dan man gjør det – men du har nok va­ert na­er­me­re løs­nin­gen enn du har va­ert klar over.

2 1 1 Når du får spørs­må­let Hvor­dan vil du åpne den­ne? 1 , klik­ker du først på Goog­le Chro­me 2 . De­ret­ter set­ter du hake ved Bruk all­tid den­ne ap­pen 3 , før du klik­ker på OK. He­ret­ter åp­nes all­tid hjemme­si­de­ne i Goog­le Chro­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.