Se hva som tar plass

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

Hos Goog­le får du 15 GB som du kan bru­ke på Goog­le Disk, Goog­le Foto og Gmail. Det er lett å se hvor stor plass fi­le­ne tar og hvor mye som fort­satt er le­dig. Klikk på ”Opp­gra­der lag­rings­plass” til venst­re når du er log­get inn i Goog­le Disk. Der er det også mu­lig å kjø­pe mer plass hvis be­ho­vet mel­der seg.

Hvor man­ge fi­ler du har plass til i Goog­le Disk, kom­mer an på hvor man­ge bil­der og hvor mye epost du har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.