Full over­sikt over map­pe­ne

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

Det kan va­ere vans­ke­lig å fin­ne frem til den rik­ti­ge blant man­ge map­per. I så fall kan du bru­ke for­skjel­li­ge far­ger på map­pe­ne, slik at det er let­te­re å få over­sikt. Høyre­klikk på en map­pe, velg ”End­re far­ge” og velg en far­ge fra me­ny­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.