En­kelt å dele fi­ler med and­re

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

Med Goog­le Disk kan du raskt dele fi­ler el­ler map­per med and­re – selv om ikke mot­ta­ke­ren bru­ker Goog­le Disk el­ler har en Goog­le-kon­to. Her ser du hvor­dan.

4 Nå kan mot­ta­ke­ren las­te ned fi­len ved å klik­ke på Last ned 5 . Det er ikke nød­ven­dig for mot­ta­ke­ren å ha en Goog­le-kon­to el­ler bru­ke Goog­le Disk for å las­te ned fi­len.

Velg den fi­len el­ler map­pen 1 i Goog­le Disk som du øns­ker å dele, og høyre­klikk på den. Klikk på Del 1.

Nå åp­nes et nytt vin­du. Opp­gi 2 epost­adres­sen til den du vil dele fi­len med 2 , og klikk på Send 3 . Du kan leg­ge til fle­re på én gang, hvis du vil dele med man­ge.

Der­med får mot­ta­ke­ren 3 en epost. Den skal ved­kom­men­de åpne ved å klik­ke på knap­pen med teks­ten Åpne 4.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.