Fil­til­gang fra mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

Med en app på te­le­fo­nen har du all­tid fi­le­ne til­gjen­ge­lig selv om du ikke be­fin­ner deg i naer­he­ten av en pc.

For å las­te 3 ned for ek­sem­pel et bil­de, tryk­ker du på de tre prik­ke­ne 2 ne­derst i bil­det.

Nå kan du las­te ned bil­det 4 til te­le­fo­nen ved å tryk­ke på Last ned 3 . Her vel­ger vi å dele bil­det med en an­nen ved å tryk­ke på Del 4 .

Opp­gi mot­ta­ke­rens 5 epost­adres­se 5 , og klikk på send-iko­net øverst 6 . Nå får mot­ta­ke­ren til­gang til bil­det.

På An­d­roid-te­le­fo­ner er Goog­le 1 Disk 1 in­stal­lert al­le­re­de. Har du en iPhone, må du først søke etter Goog­le Disk i App Sto­re og las­te ned ap­pen til te­le­fo­nen.

Du har til­gang til alle fi­le­ne dine 2 i ap­pen. Map­pe­ne lig­ger øverst, og blar du ned­over, fin­ner du alle fi­le­ne dine. Trykk på en map­pe for å åpne den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.