SPØR OSS

Komputer for alle (Norway) - - LES I NESTE NUMMER -

• Hvor­for bry­tes til­kob­lin­gen uten var­sel? • Hvor­dan skri­ver jeg ut sto­re pla­ka­ter? • Kan jeg gjen­opp­ret­te slet­te­de fi­ler? Sva­re­ne på dis­se og man­ge and­re gode le­ser­spørs­mål får du i nes­te num­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.