Inn­hold i For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Nytt inn­red­nings­pro­gram og mye an­net å kose seg med i For­dels­so­nen.

Før du gri­per tak i den tun­ge so­fa­en for å flyt­te den til hjør­net, bør du sjek­ke om det er plass til den. Det kan du gjø­re med pro­gram Swe­et Ho­me 3D, som gir deg det du tren­ger for å måle opp bo­li­gen og plas­se­re møb­le­ne på skjer­men før du set­ter end­rin­ge­ne ut i li­vet. Swe­et Ho­me 3D har sa­er­de­les man­ge funk­sjo­ner, og du vil sta­dig opp­da­ge nye smar­te triks.

Til slutt har du en teg­ning der alle møb­le­ne står der du vil ha dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.