149 809 780

var an­tall solg­te pc-er tid­lig i au­gust 2019

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Kil­de: Gart­ner, IDC

Tal­let gjel­der det glo­ba­le sal­get av pc-er hittil i år. Hvor man­ge som er i bruk to­talt sett, er mer usik­kert, men tal­let pas­ser­te én mil­li­ard i 2008 og to mil­li­ar­der syv år se­ne­re, i 2015. Vi kan i hvert fall slå fast at fle­re bur­de lese Kom­pu­ter for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.