Fjern skade­vare fra mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

På sam­me måte som Su­perAn­tiSpy­wa­re fjer­ner utøy fra pc-en, gjør V3 Mo­bi­le Security det på mo­bi­len.

1 2 Søk etter Ahn­lab 1 i Goog­le 1 Play Bu­tikk. Trykk på In­stal­ler 2 for å in­stal­le­re gra­tis­ap­pen på An­d­roid-mo­bi­len.

4 3 I nes­te vin­du tryk­ker du på Al­low 4 for å gi ap­pen de nød­ven­di­ge til­la­tel­se­ne på te­le­fo­nen.

5 Be­kreft med Til­lat 5 . På nes­te 4 side vi­ser vi hvor­dan du bru­ker ap­pen.

2 Når ap­pen er las­tet ned, tryk­ker du på Åpne 3 . 3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.