Scre­en­Wings

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Last ned pro­gram­met fra www.kom­pu­ter.no/1419

Om pro­gram­met

Med Scre­en­Wings sør­ger du for at in­gen pro­gram­mer kan ta skjerm­bil­der på ma­ski­nen uten at du vet det. Vir­ker med

Win­dows 10 Språk En­gelsk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.