Unn­gå at noen tar bil­de av skjer­men

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Pro­gram­met Scre­en­Wings hind­rer at uved­kom­men­de tar skjerm­bil­der av pcen. Det er ikke mu­lig å bru­ke Print Scre­en og lig­nen­de snar­vei­er til å ta skjerm­bil­der når pro­gram­met er i gang.

Pro­gram­met star­ter med 2 et lite vin­du. For å ak­ti­ve­re blok­ke­ring av skjerm­bil­der må du først klik­ke på Win­dows-iko­net 2 . 2

1 1 Last ned Scre­en­Wings fra For­dels­so­nen. I Ut­fors­ker dob­belt­klik­ker du på fi­len Scre­en­Wings 1 .

5 4 Pro­gram­met be­skyt­ter ma­ski­nen. 4 Hvis du vil de­ak­ti­ve­re det, klik­ker du på pi­len i sys­tem­fel­tet 4 og der­et­ter på pro­gram­i­ko­net 5 .

Klikk på krys­set 7 for å av­slut­te pro­gram­met. 6 Nes­te gang du vil bru­ke det, gjen­tar du trinn 1 og 2. 7

3 3 Nå kan du ikke ta skjerm­bil­der på pc-en. Bil­det over og de to nes­te er tatt med et ka­me­ra. Mi­ni­mer vin­du­et i høy­re hjør­ne 3 .

6 5 Klikk på skjer­men 6 . Nå blir Scre­en­Wings-be­skyt­tel­sen de­ak­ti­vert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.