La Goog­le re­di­ge­re bil­der og vi­deo

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

I Goog­le Foto kan du la Goog­le re­di­ge­re bil­der og vi­deo­er auto­ma­tisk. I mo­bi­lap­pen er det bare å tryk­ke på ”As­sis­tent” ne­derst på skjer­men. Der­et­ter kan du for ek­sem­pel tryk­ke på ”Film” og vel­ge mel­lom for­skjel­li­ge ka­te­go­ri­er, så la­ger Goog­le auto­ma­tisk en film av inn­hol­det ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.