Et godt al­ter­na­tiv

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/test­so­nen

ASUS TUF Ga­ming FX505 Tes­tet i num­mer 13/2019

Pri­sen for den­ne 15-tom­me­ren er ri­me­lig med tan­ke på kom­po­nen­te­ne som er be­nyt­tet. Den er ro­bust kon­stru­ert og opp­fyl­ler den sva­ert stren­ge stan­dar­den til det ame­ri­kans­ke mi­li­ta­e­ret når det gjel­der mot­stands­dyk­tig­het mot slag, var­me, kul­de og fuk­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.