Se bo­li­gen i 3D

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

I Swe­et Ho­me 3D kan du fy­sisk be­ve­ge en fi­gur rundt bo­li­gen, slik at det nes­ten er som å va­ere der selv. Klikk på ”3D view” i topp­me­ny­en og velg ”Vir­tu­al Vi­sit”. På plan­teg­nin­gen ser du nå en manns­fi­gur som du kan flyt­te på og end­re syns­vin­ke­len fra. Vil du til­ba­ke til det nor­ma­le per­spek­ti­vet, vel­ger du gans­ke en­kelt ”Ae­ri­al View” fra me­ny­en ”3D view”.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.