Unn­gå å slet­te for mye

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNE HARDDISKER -

Vil du gjer­ne ha en eks­tra sjan­se til å sjek­ke at du fak­tisk har slet­tet de ret­te fi­le­ne? I så fall kan du mel­lom­lag­re fi­le­ne i pro­gram­mets “Res­cue Cen­ter”, der de blir lig­gen­de som en sam­let fil. I så fall vel­ger du ”To Res­cue Cen­ter” i trinn 7 i den­ne guid­en. For å fin­ne igjen fi­le­ne må du føl­ge dis­se to trin­ne­ne:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.