Mi­nia­tyr­vis­ning av bil­der

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg flyt­ter bil­der over på nett­verks­dis­ken, en QNAP TS431+, er det ikke len­ger mu­lig å se mi­nia­ty­rer av hvert en­kelt bil­de. I ste­det vises bil­de­ne som iko­ner i Ut­fors­ker. Er det­te mu­lig å end­re?

Det er du som vel­ger hvor­dan inn­hol­det i en map­pe skal vises – for ek­sem­pel som iko­ner el­ler mi­nia­ty­rer av inn­hol­det. Her vi­ser vi hvor­dan du går frem. Her er en map­pe med bil­der stilt inn slik at den bare vi­ser iko­ner for det til­knyt­te­de pro­gram­met. For å se mi­nia­ty­rer av bil­de­ne i ste­det må du høyre­klik­ke et sted i map­pen . Gå til og velg .

Nå får du mi­nia­tyr­vis­nin­ger, 2 slik at det er lett å se mo­ti­vet på hvert en­kelt bil­de 4 . 4

1 2 1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.