Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

DEN SIKRE SIDEN : 28 : 28

DEN SIKRE SIDEN

28 KOMPUTER FOR ALLE 14■❚ 2019 WWW..KOMPUTER.NDOK Har du Android, ligger Google 1 Foto på telefonen allerede. Trykk på ikonet 1 for å åpne appen. Har du en iPhone, må du først laste ned appen Google Foto fra App Store. 4 4 Velg Sikkerhets­kopiering og synkronise­ring .

© PressReader. All rights reserved.