Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

TEST : 33 : 33

TEST

Se alle tester og priser her: 11 995 kr www.komputer.no/ testsonen KKOOMMPPUU­TTEERRFFOO­RRAALLLLE 1154 20196 33 E ■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK

© PressReader. All rights reserved.