Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

TEST : 37 : 37

TEST

KKOOMMPPUU­TTEERRFFOO­RRAALLLLE 1154 20196 37 E ■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Kingston IronKey D300 128 GB Svaert rask Effektiv kryptering Ekstremt dyr Overlevde ikke testen 4199 kr 5,8 KOMPUTER FOR ALLE Den lille knappen bak rullehjule­t brukes til å endre presisjone­n.

© PressReader. All rights reserved.