Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

TEST : 45 : 45

TEST

TIPS! ken-alrum 4 6 Kjøkken Kjøkken Mal vegger og flytt på møblene 45 WWW.KOMPUTER.DK Foto: Shuttersto­ck Nå har vi fått på plass vegger, dører og vinduer. I neste nummer viser vi hvordan du gir veggene farge og setter inn møbler i huset. Les videre i neste nummer Dra døren 2 3 over på plantegnin­gen, og plasser den med musen. Dobbeltkli­kk på døren for å løfte den fra gulvet eller gjøre den høyere . Her hever vi døren fem centimeter 3 5 under punktet Elevation og øker høyden til 215 centimeter under Height. Du må prøve deg frem for å få et helt perfekt resultat. I forhold til utgangspun­ktet 4 mangler det vinduer over døren. Derfor setter vi inn et vindu. Vi har valgt Double small window 7 , som ligner mest på det vi er ute etter. I stedet for å gjenta prosessen har 8 vi her kopiert døren og vinduet med Ctrl og C på tastaturet og satt det inn med tastene Ctrl og V 12. Du kan godt snu på et element. 9 Hold musen over hjørnet til du ser to piler som danner en sirkel 13. Roter elementet med musen. 13 7 5 6 12

© PressReader. All rights reserved.