Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

SPØR OSS : 65 : 65

SPØR OSS

KOMPUTER FOR ALLE 18 2016 65 ■ WWW.KOMPUTER.DK 2 Finn appen som ikke virker i oversikten, og klikk på den 4 . Klikk på Avanserte alternativ­er 5 . 6 Bla ned til du kan klikke på Tilbakesti­ll 6 . Nå må 3 du bekrefte at du vil tilbakesti­lle appen til standardin­nstillinge­ne. Deretter bør den virke som den skal. 1

© PressReader. All rights reserved.