Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

SPØR OSS : 68 : 68

SPØR OSS

SPØR OSS Last ned fra Du finner VirtualBox og en veiledning til programmet i Fordelsson­en. www.komputer.no/1419 1 68 KOMPUTER FOR ALLE 148 2001196 ❚■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Foto: Shuttersto­ck 2 4 1 7 6 5 9 8 11 4 3 1

© PressReader. All rights reserved.