Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

SPØR OSS : 69 : 69

SPØR OSS

KKOOMMPPUU­TTEERRFFOO­RRAALLLLEE­1184 20196 69 ■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Har du et tips, kan du skrive til oss i kategorien ”Gi oss dine beste tips” i Spør oss-forumet. Kommer tipset i bladet, får du en premie. Peter Ernst fikk en Sandberg Pocket Powerbank 5000. www.komputer.no/forum

© PressReader. All rights reserved.