Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

SPØR OSS : 72 : 72

SPØR OSS

SPØR OSS 72 KOMPUTER FOR ALLE 148 2001196 ❚■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Har du et tips, kan du skrive til oss i kategorien ”Gi oss dine beste tips” i Spør oss-forumet. Kommer tipset i bladet, får du en premie. Ruth H. Holm fikk en Sandberg Bluetooth Buddy. www.komputer.no/forum

© PressReader. All rights reserved.