Komputer for alle (Norway) : 2019-09-06

SPØR OSS : 73 : 73

SPØR OSS

EKSTRA FOR ABONNENTER: HSaevistte­drudmuamrk­aerrkerriV­nAgRvSeLdE­GOIVMMNIYG­E SBVEASRKEV­DIAOEMPONS­YTE, SfåVrAdRuV­eIAn mEMelAdIiL­n,gfår di iunnebnomk­saeiln, nårrderteh­rakrokmomm­eteettssvv­aarr på dspitøsrps­møråglsemt dåilt.t. 73 KOMPUTER FOR ALLE 14 2019 ❚ WWW.KOMPUTER.NO Foto: Shuttersto­ck SÅLIDKAFNÅ­FRÅDRUDU HJAEELLPPM­TIELDDINE PC-PROBLEMERN­E EHrardudus­toøpdptdpa­åget pertopbrlo­ebmleimWii­ndows eWllienrdp­oåwdsienll­pecr,mtaebdlept­ce,lnleerttmb­orebtitl,eller smoombidl usoimkkdeu­seiklvkeka­knlalrøesr­eå? lSøåsestsi­el levt? sNpåøhrgar­smviållapn­åseSrpt øSrpgøor sosFso-rfuomru.m i HNeorgseid­edteterras­ntdorreshu­jkaeslepss­omi Smverliaeg­eseorge oDganvmora­ersks. uDpept obretteyrr­eaktlarndt­irleathfje­ålpd-ig vsiodmerme.eDl est erregorgat­visåraet gsetinlleb­rsupkøerrg-smstøålttp­eåeSr pkølargreo­tsilFåofrå­umde, gh visdere. dDueteerra­gbroantins­eåntsptiål­leKospmøpr­usmteår l fpoår Saplløer. Mosesr-efoernudm9­f.3o0r 0depgcpsor­omblaebmoe­nrner earllpeåre­de løst! Komputer for alle. www.komputer.no/forum www.komputer.no/forum STILL ET SPØRSMÅL Så nleetmt etredredte: tL:oLgoggiinn­ndppååSppø­ørrgosossF­forrum,,og kvlaeiklkg­pmåedeetto­kmlirkådet soommråpde­a,ssder bpeastseti­rl sbpeødrsst­mtiål ldeit dsiptøt r–gsfomr ål e–kfsxe”mSpikekl e”rShiekdk”e.rhKelitk”.sKålpikåkN­pYåTNEYMTT­NE EfoMroNvEe­nø,vsekrsritv, sdkitrisvp­søprgørssm­måållietei­kstfeltekt,sotfgelktl­eikt,poågSkEliN­kkD.på SEND. FINN SVARET

© PressReader. All rights reserved.