Sterk strå­le og nor­mal vann­la­ting

Komputer for alle (Norway) - - ANNONSE -

For­søk med eks­trakt av ba­ere­ne fra dverg­pal­men, har vist gode re­sul­ta­ter i for­hold til vann­la­tings­funk­sjo­nen. De kan bi­dra til å be­va­re en nor­mal vann­la­tings­funk­sjon og støt­te en sterk ur­in­strå­le.

Opp­le­ver du å få for­styr­ret natte­søv­nen din på grunn av hyp­pi­ge toa­let­tet­be­søk? Prøv Sa­ba­lix med ek­stakt fra dverg­palme­ba­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.