Win­dows 10 vin­ner frem

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Nes­ten 50 pro­sent av alle data­ma­ski­ner i ver­den er nå ut­styrt med Win­dows 10. Den nest mest po­pu­la­ere ver­sjo­nen er Win­dows 7 med en glo­bal dek­ning på 38 pro­sent – men frem­tids­ut­sik­te­ne for den ver­sjo­nen er ikke vi­de­re ly­se: 14. ja­nu­ar 2020 vil Micro­soft stop­pe all bru­ker­støt­te for Win­dows 7. Bare rundt fem pro­sent bru­ker i dag det mind­re vel­lyk­ke­de Win­dows 8.1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.