Feil i ka­rak­te­rer

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

I den sto­re tes­ten av sik­ker­hets­pak­ker i Kom­pu­ter for alle 12/2019 snek det seg dess­ver­re inn en feil i slutt­ka­rak­te­ren. De rik­ti­ge ka­rak­te­re­ne er: AVG: 9,7 Bit­de­fen­der: 9,1 Bul­lGuard: 8,6 F-Secu­re: 8,6 Kas­per­sky: 9,9 Mal­ware­by­tes: 7,8 Kon­klu­sjo­ne­ne i tes­ten er li­ke­vel uend­ret: Kas­per­sky In­ter­net Security er fort­satt test­vin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.