Sik­ker­hets­brist i In­tel-ma­ski­ner

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Alle ny­ere Win­dow­s­ma­ski­ner med In­tel­pro­ses­sor er sår­ba­re for en ny type trus­sel som ny­lig ble opp­da­get av sik­ker­hets­fir­ma­et Bit­de­fen­der. Sår­bar­he­ten skyl­des en svak­het i pro­ses­so­ren og gir hacke­re mu­lig­het til å få tak i føl­som in­for­ma­sjon om bru­ke­ren. For å sik­re deg mot trus­se­len må du opp­da­te­re ma­ski­nen via Win­dows Up­da­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.