Spill Doom på te­le­fo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Doom er et klas­sisk spill som før­te til en ekte spill­re­vo­lu­sjon på 90-tal­let. 25 år et­ter den opp­rin­ne­li­ge lan­se­rin­gen av skyte­spil­let kom­mer nå de for­skjel­li­ge Dooms­ver­sjo­ne­ne for mo­bil­te­le­fo­ner. Der­for kan du nå kose deg med de domme­dag­dyst­re spil­le­ne en­ten du har An­d­roid­t­e­le­fon el­ler iPhone.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.