Ny Goog­le-te­le­fon med ra­dar­sty­ring

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Hver enes­te dag rø­per Goog­le nye og spen­nen­de de­tal­jer for alle oss som ven­ter på mo­bi­len Goog­le Pixel 4. Ny­es­te mel­ding fra Goog­le går ut på at den vil ha be­ve­gel­ses­sen­so­rer, slik at du kan sty­re den med små hån­dog fin­ger­be­ve­gel­ser uten å ta på selve te­le­fo­nen. Tek­no­lo­gi­en har Goog­le kalt ”Pro­sjekt So­li”. Det er snakk om en form for radar­tek­no­lo­gi i li­ten ska­la, men med høy pre­si­sjon. Te­le­fo­nen vil tro­lig bli of­fi­si­elt lan­sert i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.