Pro­gram­navn: AquaS­nap

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: - www.kom­pu­ter.no/win­dows-11

Der­for er det et godt pro­gram: Enk­le snar­vei­er for å for­stør­re vin­du­er Let­te­re å for­de­le skjerm­area­let mel­lom åpne, side­stil­te vin­du­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.