Ak­ti­ve hjør­ner i Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Det er sjel­den vi er mis­un­ne­li­ge på Mac-brukere, men Apple har gjort noe rik­tig når det gjel­der å til­de­le snar­vei­er til hjør­ne­ne av skjer­men. Det sav­ner vi i Win­dows, og der­for er funk­sjo­nen en del av vårt for­slag til et Win­dows 11. Pro­gram­met Pre­me lø­ser opp­ga­ven. Her kan du blant an­net vel­ge å mi­ni­me­re alle vin­du­er og se skrive­bor­det ved å føre pi­len opp til venst­re hjør­ne.

I Pre­me kan du vel­ge å bru­ke et hjør­ne som en snar­vei til skrive­bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.