Su­ve­ren over­sikt i inn­bok­sen

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Du har sik­kert opp­da­get at Win­dows har et epost­pro­gram, men at det langt fra er det bes­te som fin­nes. Micro­soft for­bed­rer rik­tig­nok epost­pro­gram­met Mail fort­lø­pen­de, men det kan fort­satt bli bed­re. Kob­lin­gen til den ut­bred­te epost­tje­nes­ten Gmail er for ek­sem­pel gans­ke dår­lig, blant an­net for­di du ikke får over­sikt over map­pe­ne.

I Mail får du ikke kon­stant over­sikt over map­pe­ne, men må klik­ke på Gmail for å vise dem.

Thun­der­bird gir der­imot su­ve­ren over­sikt. Du ser alle map­pe­ne og om de inne­hol­der ules­te mel­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.