Opp­gra­der PDF­le­se­ren

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Som stan­dard åp­ner Win­dows PDF-er i nett­le­se­ren, men det er sjel­den hen­sikts­mes­sig. Nett­le­se­ren er lagd for vis­ning av nett­si­der, og der­for har den også sva­ert få mu­lig­he­ter for å be­hand­le PDF-fi­ler. En god PDF-le­ser bør va­ere en selv­føl­ge, og vi fore­trek­ker Fox­it Re­a­der. Den er bå­de på norsk og har meng­der av gode verk­tøy for vis­ning, kom­men­ta­rer og en­kel re­di­ge­ring.

Fox­it Re­a­der er på norsk og har man­ge smar­te verk­tøy i bån­det øverst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.