Goog­le-sko­len – del 8

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: - Www.kom­pu­ter.no/goog­le-sko­len

I den­ne se­ri­en pre­sen­te­rer vi de bes­te Goog­le-verk­tøy­ene. Den­ne gan­gen la­erer du å fin­ne vei­en med Goog­le Maps.

Goog­le Do­ku­men­ter

Tekst­be­hand­ling

Goog­le Regne­ark

Regne­ark

Goog­le Pre­sen­ta­sjo­ner

Pre­sen­ta­sjo­ner

Goog­le Disk

Nett­lag­ring

Gmail

Epost

Goog­le Ka­len­der

Ka­len­der

Goog­le Foto

Bil­de­lag­ring og -be­hand­ling

Goog­le Maps

Kart og na­vi­ga­sjon

Goog­le Si­tes

Hjemme­side

Goog­le As­sis­tent

Di­gi­tal as­sis­tent De førs­te de­le­ne av Goog­le-sko­len fin­ner du på:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.