Legg inn hjemadres­sen

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Du kan leg­ge inn adres­sen din i Goog­le Maps, slik at Goog­le for ek­sem­pel kan for­tel­le deg om du bør dra tid­li­ge­re enn du plei­er for­di det er mye tra­fikk.

1 Åpne Goog­le Maps på 1 te­le­fo­nen. Trykk på de tre stre­ke­ne i øvers­te venst­re hjør­ne 1 . Trykk på Dine ste­der.

3 Skriv adres­sen 3 og velg den med et trykk neden­for 4 . Nå vet Goog­le hvor du bor, og du kan også leg­ge inn adres­sen til ar­beids­plas­sen din.

2 Trykk på Hjem 2 for å opp­gi adres­sen din i Goog­le Maps. Da får du ras­ke­re og bed­re rute­for­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.