Tips 3 Se om­rå­det med Stre­et View

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Er du nys­gjer­rig el­ler in­ter­es­sert i et be­stemt om­rå­de, kan du bru­ke Goog­le Stre­et View til å ori­en­te­re deg og gå på opp­da­gel­ses­ferd.

Klikk på ste­det 1 du vil se, og klikk på 1 bil­det med den sir­kel­for­me­de pi­len 2 på venst­re side av Goog­le Maps.

Du ser et stort bil­de du kan 2 be­ve­ge deg rundt i ved hjelp av mu­sen. Trykk på Esc-tas­ten for å av­slut­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.