So­nos

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Ikea og So­nos har ut­vik­let en sva­ert god og an­ner­le­des høyt­ta­ler som gir mye for pen­ge­ne.

Glim­ren­de lyd

Sty­ring av mu­sikk i fle­re rom Lav pris

In­gen di­gi­tal as­sis­tent

1799 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.