Den opp­da­ter­te sik­ker­hets­pak­ken

Komputer for alle (Norway) - - DEN BESTE GRATISBESK­YTTELSEN: - www.kom­pu­ter.no/sik­ker­hets­pak­ke

Sik­ker­hets­pak­ken, som nå også inne­hol­der Avast Free An­ti­vi­rus, be­står av re­dak­sjo­nens gra­tis fa­vo­ritt­verk­tøy for å hol­de en pc fri for vi­rus og and­re trus­ler. Hvert pro­gram lø­ser én be­stemt opp­ga­ve, og vi an­be­fa­ler at du in­stal­le­rer samt­li­ge:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.