Slik end­rer du raskt stør­rel­se på fle­re bil­der

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Www.on­line­ima­ge­re­size.com

Fin­nes det en en­kel løs­ning for å end­re stør­rel­sen på man­ge bil­der på én gang? Det tar vel­dig lang tid hvis det skal gjø­res med ett bil­de om gan­gen.

Det fin­nes nett­si­der der du lett kan end­re stør­rel­sen på man­ge bil­der på én gang. En av dem er On­line Ima­ge Re­size:

6 7 Nå kan du las­te ned ett bil­de om gan­gen ved å klik­ke på Down­load 6 , 4 el­ler alle på én gang i en kom­pri­mert fil ved å klik­ke på Down­load all ima­ges in ZIP for­mat 7 . Der­med er bil­de­ne kla­re i mind­re stør­rel­se.

2 2 Velg bil­de­ne 2 , og klikk på Åpne 3 . 3

1 1 På nett­si­den klik­ker du på Add fi­les 1 .

4 5 3 Velg den nye bilde­bred­den 4 , og klikk på Start upload 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.